Cumartesi, Ağustos 14, 2010

Taraftar Sorunları Bilgilendirmesi

Türk Sporunda göze çarpan en büyük eksikliklerden birinin "Taraftar Sorunlarına Yönelik Çözümsüzlük" olduğu açıkça ortadadır. Örgütlü bir şekilde takımına destek vermek isteyen her topluluğun potansiyel bir tehlike olarak görülmesi kabul edilemez bir durumdur.
Endüstriyel futbolun spor kültürümüze kattığı bu yanlışlığın farkına varması gereken kurumlar mevcuttur. Bu aksaklıkların sadece Fenerbahçe taraftarı için geçerli olmadığı‚ ülkedeki bütün taraftarların ortak sorunu olduğu ise son derece açıktır.

Bir süre önce bu sorunlara dayalı olarak tribün faaliyetlerini donduran bizler‚ bu geniş tabanlı problemi dikkat çekici bir hale getirebilmek adına bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaları sadece kendi taraftarımızı ilgilendiren sorunlar üzerinden değil‚ Türk Sporunda var olan ve herkesi ilgilendiren aksaklıklar üzerinden ilerletmekteyiz.

Bu çalışmalar kapsamında isteğimiz‚ en kısa haliyle; "Hiçbir karşılık ve bedel beklemeden takımımıza olan desteğimizi sürdürürken‚ sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik yasanın içerdiği düzenlemelerin‚ yasa uygulayıcıları tarafından keyfi şekilde üzerimizde uygulanmaması"dır.

Yeni yapılacak yasa tasarısının doğrudan doğruya etkileyebileceği bir topluluk olarak biz taraftarların bu yasa hazırlanma sürecine dahil edilmesini ve yeni yapılacak yasada; çalışmalarımız sonucu içi doldurularak bir "taraftar hakları" kavramının ve şiddete karşı örgütlenen taraftar gruplarının desteklenmesi hususlarının yer alması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda; üç grup bu konu ile alakalı olarak kendi gruplarından çalışma içerisinde yer alacak ilgili kişileri belirlemiş ve yapılan toplantılar neticesinde bu üç gruptan kişilerin bulunduğu bir çalışma komitesi kurulmuştur.

İlgilenilen konular kategorize edilerek bu yolda atılacak adımlar konu başlıkları ile belirlenmiştir. Belirlenen başlıkların ışığında hareket eden çalışma komitesi spor hukukçularıyla ve bu sorunlar hakkında bilgi sahibi olan spor yazarlarıyla görüşmeler ve fikir alışverişlerinde bulunmaktadır. Ayrıca mevcut sorunlarla ilgili yurt içi ve yurt dışından materyal toplamak ve çözüm için fikirler üretmektedir.

Karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu görüşmeler ve teorik çalışmalar bittikten sonra‚ bu ay içerisinde üç grup temsilcilerinin de katılacağı‚ sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı daha detaylı bir şekilde tespit etmek ve bu sorunlarımızı çözmeye yönelik önerileri tartışıp belirlemek amacıyla 1 ya da 2 günlük bir workshop çalışması planlanmaktadır.

Bu workshop çalışmasının neticesinde "Taraftarlığı ilgilendiren ana sorunlara yönelik" soruların cevaplarını ihtiva eden bir dosya oluşturmak ana gayedir.

Hazırlanacak olan dosyayı sunacağımız kesimleri ise şimdilik Federasyon‚ Emniyet‚ Yazılı ve Görsel Basın‚ Siyasi Partiler ve Diğer Takımların Uygun Tribün Grupları olarak düşünülmektedir.

Gelişimin sağlanacağı bu süreçte‚ şüphesiz ki yalnız yürünmemektedir. Almış olduğumuz kararların akabinde başlayan fikir alış verişleri ve çözüm arayışları‚ kulüp yöneticilerimiz Sn. Ömer Temelli´nin ve Sn. Şekip Mosturoğlu´nun kulübümüz adına vermiş olduğu destek ile devam etmektedir. Kamuoyunda yaşanan yanlış algının aksine‚ içerisinde bulunmuş olduğumuz çalışma ve çözümsüzlük ortamında gerek kulübümüz‚ gerekse 1907 Derneği ve Fenerbahçeliler Derneği başta olmak üzere çeşitli etkin kesimlerle işbirliği başından beri sürdürülmektedir.

Sonuç olarak‚ taraftarlık adına karar alan birimlerde ve taraftarlığı ilgilendiren konularda temsiliyet hakkının bizlere tanınmasını amaç edinilmiştir. Yasalara aykırı davranmayan ancak kendisi ile ilgili alınan kararlarda söz sahibi olan bir taraftarlığın varlığı istenilen sonuçlara çok daha rahat ve çabuk bir şekilde getireceği unutulmamalı‚ konunun gelişim sürecinin tamamlanması için her kesimin konuya destek vermesi taraftarlık kavramının geleceği adına önem teşkil etmektedir.

"Yok sayılan" değil "söz hakkı tanınan" bir kimliğe büründürülecek taraftarlık kavramı‚ gerek kulüplerin‚ gerek taraftarların‚ dolayısıyla Türk Sporunun geleceği adına önemli sonuçlar doğuracaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla

1907 ÜNİFEB - Grup CK - Vamos Bien

Hiç yorum yok: